Regionale Hotelmonitor

Voor de metropoolregio Amsterdam

Alles over de Hotelmonitor

De regionale hotelstrategie 2016-2022
In 2012 heeft het bestuurlijk overleg Platform Regionaal Economische Structuur (BO PRES) aangegeven een gezamenlijk hotelbeleid op te willen stellen. Aanleiding hiervoor waren een tweetal onderzoeken van Horwath HTL en Buck Consultancy International (BCI) . Uit deze onderzoeken blijkt dat onder andere dat:

 • De doelstelling van de metropoolregio Amsterdam om 15.000 (9.000 in Amsterdam en 6.000 in de regio) extra hotelkamers tot 2015 te realiseren, wordt gehaald.
 • Er is nog steeds een groot aanbod aan marktinitiatieven voor hotels
 • Wanneer alle (tot nu toe bekende) hotelplannen tot uitvoering zouden komen, ontstaat mogelijk een onbalans op de hotelmarkt
 • Het BO PRES heeft aangegeven dat zij na een kwantitatieve inhaalslag, zich nu willen concentreren op gerichte groei. Met het motto ‘het juiste hotel op de juiste plek’ is een nieuw beleidskader ontwikkeld, die in de regionale hotelstrategie 2016-2022 is uitgewerkt. Van een vast aantal hotelkamers over een langere termijn (2007-2015), naar jaarlijks gericht kansgebieden aanwijzen binnen de hele regio op basis van actuele cijfers (2016-2022).

  Onderdelen van de strategie zijn:

  1. de hotelladder MRA, waarmee nieuwe hotelinitiatieven worden getoetst of zij een vernieuwende en toegevoegde waarde hebben. De Hotelladder bestaat uit:
   1. intensieve regionale monitoring om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op de hotelmarkt om een mogelijke onbalans te voorkomen.
   2. een kansenkaart met kansrijke gebieden voor hotelontwikkeling, die de gemeente extra onder de aandacht wil brengen
   3. ruimtelijke en kwalitatief/economische criteria, om te beoordelen of een initiatief voldoet.
  2. ondersteund en uitgevoerd door een multidisciplinair regionaal adviesteam, dat monitort en rapporteert, fungeert als expertisecentrum- en informatieloket, hotel-initiatieven toetst en hierover adviseert aan besturen én – indien mogelijk – hotelontwikkelingen in de regio stimuleert.

  Het BO PRES heeft de regionale hotelstrategie 2016-2022 in oktober 2013 vastgesteld.

  Zie ook: http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/economischezaken/nieuwsberichten-01/hotelstrategie-regio/ en ook: http://www.metropoolregioamsterdam.nl/nieuwsarchief/nieuws/een-hotelstrategie-voor-regio-amsterdam-216
  Download hier de analyse van het najaar 2014.

  Met de regionale hotelmonitor worden de huidige hotels én hotelinitiatieven in de metropoolregio Amsterdam bijgehouden. Tenminste tweejaarlijks wordt een analyse gemaakt op de gegevens om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op de hotelmarkt. De uitkomsten van de monitor kunnen leiden tot een wijziging in het hotelbeleid van de gemeenten in de metropoolregio.

  Foto Inntel hotel hotel gemaakt door Joop Reuvecamp